Հաղորդումներ


Բացենք հայոց այբուբենի գաղտնիքները:


«Է», «Օ»

Կլոր «Օ»- ն եմ ես,
Շրջանակ եմ, օղ,
Ու միացնում եմ՝
Հայրենիք և հող: